Các dịch vụ khác

0
19

Một số dịch vụ khác của NTBIC bao gồm:

– Cung cấp Thông tin KHCN – Thị trường

 • Cung cấp các thông tin về xu hướng và thị trường công nghệ, thông tin về các hội chợ, hội thảo về Khoa học – Công nghệ.
 • Cung cấp thông tin về quyền sở hữu trí tuệ – nhượng quyền, cấp phép, patent,…

– Hỗ trợ tìm kiếm nguồn tài chính

 • Tiếp cận với nguồn tài trợ của Nhà nước cho các đề tài, dự án về Khoa học – Công nghệ.
 • Tiếp cận với các tổ chức cho vay có lãi suất ưu đãi.
 • Tiếp cận với các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là quỹ đầu tư mạo hiểm.
 • Tiếp cận với các cá nhân và các tổ chức đầu tư.
 • Hỗ trợ trong việc lập thủ tục vay và xin tài trợ.

– Liên kết mạng lưới hoạt động

 • Liên kết với các doanh nghiệp ngoài Trung tâm để xúc tiến hoạt động, kết nối mạng lưới giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động thành công.
 • Tạo lập các mối quan hệ cho các doanh nghiệp ươm tạo để họ tiếp cận kiến thức, ý tưởng và đối tác kinh doanh.
 • Liên kết với mạng lưới vườn ươm trong nước quốc gia và quốc tế.
 • Xúc tiến các hoạt động hợp tác, kết nối đối tác kinh doanh thích hợp.

– Các dịch vụ hỗ trợ khác

 • Hỗ trợ tiếp cận cơ sở vật chất nghiên cứu KHCN: Phòng thí nghiệm, phòng sản xuất thử, kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm…
 • Tổ chức các sự kiện, hội thảo, diễn đàn, triển lãm để các Doanh nghiệp quảng bá sản phẩm.
 • Cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng mềm: Kỹ năng trình bày, làm việc theo nhóm,…
 • Hỗ trợ việc tìm kiếm và di dời đến vị trí mới sau khi Doanh nghiệp tốt nghiệp
Chia sẻ
Bài tiếp theoTư vấn trực tuyến