Đào tạo tư vấn

0
16
1. Khoa học công nghệ
– Các dịch vụ tư vấn và đào tạo chuyên môn Khoa học công nghệ.
– Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động chuyển giao công nghệ.
– Tư vấn công nghệ, phát triển sản phẩm và các ứng dụng công nghệ mới.
2. Quản trị doanh nghiệp
– Tiếp thị và tiếp cận thị trường.
– Quản trị tài chính – kế toán.
– Kỹ năng quản lý và điều hành doanh nghiệp.
– Quản lý nguồn nhân lực – Quản lý sản xuất.
– Luật doanh nghiệp…
– Hỗ trợ các doanh nghiệp ươm tạo trong công tác tuyển dụng nhân sự, kế toán và thư ký.
Để tham gia các chương trình tư vấn đào tạo của NTBIC, quý vị vui lòng đăng ký qua email office@ntbic.com hoặc info@ntbic.com, chúng tôi sẽ gửi thông tin đến quý vị khi có các chương trình đào tạo.