Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề TP Hà Nội

0
19

Những năm qua, Thành phố Hà Nội đã triển khai công tác hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề với các nguồn kinh phí khuyến công, xúc tiến thương mại và chương trình nâng cao năng suất chất lượng và sản phẩm hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội và đạt được một số kết quả đáng kể như:

– Triển khai công tác đào tạo nghề, truyền nghề cho các làng nghề; cấy nghề tại các làng thuần nông (thời gian đào tạo dưới 3 tháng) cho 34.265 lao động. Tổ chức 45 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, thiết kế mẫu, xuất nhập khẩu, quản trị bán hàng, quản trị tài chính…. cho 4.500 chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Tổ chức 40 lớp tập huấn chính sách khuyến công cho 2.000 lượt cán bộ làm công tác khuyến công cấp huyện, xã, các tổ chức chính trị xã hội, các hội, hiệp hội và một số doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.

– Cấp kinh phí để thực hiện 10 đề tài nghiên cứu và 1 dự án sản xuất thử nghiệm liên quan đến bảo tồn và phát triển làng nghề trong khuôn khổ 6 chương trình khoa học và công nghệ cấp Thành phố.

– Tổ chức 05 Hội chợ thủ công mỹ nghệ và quà tặng; 02 triển lãm – hội chợ OVOP Hà Nội (2.642 gian hàng của trên 1.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề Hà Nội). Hội chợ đã thu hút trên 2.000 nhà nhập khẩu đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham quan, giao dịch giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ký kết nhiều hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. – Hỗ trợ gần 700 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nghệ nhân tham gia hội chợ triển lãm trong nước. Hỗ trợ trên 100 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nghệ nhân tham gia hội chợ nước ngoài.

– Triển khai Chương trình hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mới phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước cho 69 cơ sở sản xuất tại các làng nghề đã tạo ra được 208 mẫu sản phẩm mới.

Số làng nghề và làng có nghề đã tăng thêm 80 làng, từ 1.270 làng (năm 2009) lên 1.350 làng (năm 2015). Đặc biệt trong 3 năm (2012-2015) đã cấy nghề cho 250 làng thuần nông, các làng được cấy nghề cơ bản duy trì được nghề. các cơ sở sản xuất làng nghề đã thu hút từ 30 đến 70% số hộ và từ 50 đến 90% số lao động tham gia sản xuất nghề với trên 700.000 lao động thường xuyên và một số lượng lớn lao động không thường xuyên; hạn chế di dân nông thôn vào nội thành tìm việc làm và còn thu hút hàng nghìn lao động nơi khác đến làm thuê

Ngày 4 tháng 8 năm 2014, UBND thành phố Hà Nội có ban hành quyết định số 31/2014/QĐ-UBND trong đó có quy định chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội với mục đích khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng hạ tầng làng nghề, khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm phát triển làng nghề bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

2.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng trong việc khôi phục, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, làng nghề truyền thống có khả năng bị mai một, làng nghề kết hợp với du lịch theo quy hoạch được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (Danh mục làng nghề truyền thống bị mai một và làng nghề kết hợp du lịch trong phụ lục 1).

 1. Đối tượng áp dụng

– Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (gọi chung là cơ sở sản xuất).

– Các cơ quan quản lý nhà nước và cấp phát kinh phí hỗ trợ phát triển làng nghề; các đơn vị được giao kinh phí để triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển làng nghề.

2.2. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề, tập huấn nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp

Chính sách này bao gồm các chương trình hỗ trợ sau:

 • Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề từ 3 tháng đến 1 năm
  • Đối tượng là các doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có cam kết bố trí việc làm cho học viên sau đào tạo; cơ sở đào tạo có đủ điều kiện dạy nghề theo quy định;
  • Ngành nghề đào tạo: gốm sứ, đậu bạc, thúc đồng, điêu khắc, sơn mài, khảm trai.
  • Mức hỗ trợ: ngân sách hỗ trợ 100% học phí và tiền mua tài liệu theo quy định của cơ sở đào tạo, thời gian đào tạo cho từng ngành nghề được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Người lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo nghề một lần.
 • Hỗ trợ tập huấn nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp
 • Đối tượng: Chủ các cơ sở sản xuất, lãnh đạo các doanh nghiệp làng nghề.
 • Thời gian tập huấn: không quá 07 ngày
 • Phương thức hỗ trợ và nguồn kinh phí: Sở Công thương tổ chứccác lớp tập huấn nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình khuyến công hàng năm của Thành phố.

2.3. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu làng nghề

 • Hỗ trợ xúc tiến thương mại
 • Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã (gọi chung là cơ sở).
 • Nội dung, mức hỗ trợ: Được hưởng chính sách xúc tiến thương mại theo quy định tại các Điều 5, 6, 7 Thông tư số 88/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
 • Khi tham gia hội chợ, triển lãm tại các tỉnh miền Trung (từ tỉnh Quảng Bình trở vào) và miền Nam được hỗ trợ thêm 50% cước phí vận chuyển hàng hóa đến hội chợ, tối đa không quá 6 triệu đồng/cơ sở/năm.
 • Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề
 • Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các làng nghề được Ủy bannhân dân Thành phố quyết định công nhận, có trong kế hoạch và dự toán thực hiện hàng năm.
 • Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí để thực hiện các nội dung:

+ Đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu

+ Đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng (lô gô) và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng cho thương hiệu làng nghề.

+ Tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho thương hiệu làng nghề.

 • Mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/01 làng nghề/01 nội dung. Các làng nghề được đăng ký nhiều nội dung đề nghị hỗ trợ.

2.4. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng làng nghề

 • Hỗ trợ xử lýô nhiễm môi trường
 • Đối tượng, điều kiện áp dụng: doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư xây dựng mới công trình xử lý nước thải, chất thải tập trung tại các làng nghề có mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do nước thải, chất thải gây ra.
 • Nội dung, mức hỗ trợ: Được ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí để xây dựng công trình trạm xử lý nước thải đầu mối của khu thu gom xử lý nước thải tập trung; khu tập kết chất thải rắn.
 • Phương thức hỗ trợ và nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố hỗ trợ sau đầu tư (khi công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng).
 • Hỗ trợ xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch làng nghề
 • Đối tượng, điều kiện áp dụng: Doanh nghiệp trong nước, hợp tácxã, hộ gia đình đầu tư xây dựng mới bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm tại các làng nghề kết hợp du lịch theo quy hoạch.
 • Nội dung, mức hỗ trợ: Được ngân sách hỗ trợ toàn bộ kinh phí mua vật tư xây dựng bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng; Được ngân sách hỗ trợ toàn bộ kinh phí mua vật tư xây dựng khu trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, nhưng không quá một (01) tỷ đồng/làng nghề.