Giới thiệu công ty

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ (Nacentech)– Bộ KHCN, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện
NTBIC được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ và các quy đinh khác của pháp luật.
NTBIC có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. NTBIC có Trụ sở chính tại Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên và Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Sứ mệnh:

Trở thành các nhà phát triển doanh nghiệp KHCN thành công nhất tại Hà Nội.
Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế của Việt Nam bằng cách tạo ra một Trung tâm Đổi mới sẽ hoạt động như một cầu nối để đưa những ý tưởng khoa học và công nghệ vào thị trường.
Hỗ trợ cho Bộ Khoa học và Công nghệ để quyết định các chính sách và thủ tục mới nhằm phát triển khung pháp lý cho các doanh nghiệp KHCN và Trung tâm Ươm tạo.

Tầm nhìn:

Là đường dẫn đưa các ý tưởng khoa học công nghệ trong và ngoài nước ra thị trường
Tạo điều kiện thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ vào thị trường thông qua ươm tạo
Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ quản lý phát triển cho các doanh nghiệp KHCN tiềm năng
Hỗ trợ tích hợp liên kết các công nghệ và ý tưởng tới doanh nghiệp

 

Tên Công ty: Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ.
Địa chỉ công ty: 25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3933 6570
Fax:
Email: info.ntbic.com
Website: ntbic.com