TRUNG TÂM ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 Địa chỉ: 25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.                   Số điện thoại: (04) 3933 6570

 Fax: (84.4) 39330267 .                                                     Email: info@ntbic.com